Lieve vriend(in),

Wat is een ideale staat? M.i. berust die op drie sleutelelementen:

1. Integriteit

2. Altruϊsme

3. Dienstbaarheid

Welke vorm die staat heeft is van ondergeschikt belang, hoewel na veel corruptie democratie is ontstaan uit de noodzaak van democratische controle wegens het ontbreken van mentale zelfdiscipline (kruisiging van het egobelang) bij nogal wat politieke leiders. 

Warme groeten met passie en plezier.

Begrijpt u dit mysterie?

F.O. 29-3-2003

terug