Hoe leest U?

lieve vriend(in),

vroeg Jezus eens? Luc. 10:26. D.w.z. het bestaat om één en dezelfde uitspraak op verschillende manieren te lezen. Je kunt lezen vanuit verschillende perspectieven of bewustzijnniveaus. Een voorbeeld: "Gij zult niet stelen" wordt gewoonlijk gelezen als een gebod of bevel, vanuit een laag perspectief, maar het kan ook anders. Je kunt het lezen vanuit een hoger perspectief of bewustzijn als een belofte of zelfs als een absolute vrijheid. Dat laatste is de wil van God, alleen de hebzuchtige begeerte strooit telkens roet in het eten en zet de mens aan tot stelen. Hier treedt dus een belangrijk verschil op in visie en bewustzijn tussen mensen. Wat voor de één geldt als een moeilijk gebod, geldt voor de ander als een belofte of zelfs absolute vrijheid. Wat maakt dan dat verschil in beleving: inzicht ontstaan door de verstilling van hebzucht (het kruis). Dit wil ik u vandaag aanreiken.

Warme groeten met passie en plezier

De bril maakt het verschil.

F.O. 16-1-2003

terug