Het werk,

lieve vriend(in),

dat God van eeuwigheid begeert te doen is zijn Zoon telkens elk moment in uw en mijn hart geboren te doen worden. Mag ik u uitnodigen in uw hart afstand te doen van al uw eigenheid, d.w.z. eigen wil, eigen wijsheid, eigen belang, zelfmedelijden en zich slachtoffer voelen, u te openen en de geboorte van Christus in uw hart te zoeken en toe te staan. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Joh. 8:36. Hoe komt u tot die vreugdevolle vrijheid? Door de geboorte van Christus in uw hart! Het kan enige barensnood opleveren voor uw ziel, maar dat korte lijden is meer dan de moeite waard. Een paar traantjes horen erbij. Vier nu en voor altijd Kerstmis in uw hart met de levende Zoon van God!

F.O. 1-10-2002

terug