Het voorhangsel,

lieve vriend(in),

in de tempel scheurde van boven naar beneden, kort nadat Jezus Christus op het kruis de geest gaf en overleed. Marc. 15:38 en Luc. 23:45. Dit betekende dat door de dood van Christus een einde kwam aan de afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen in de tweede tempel, die van Herodes. Zo kwam er dus een einde aan het alleenrecht van de hogepriester om tot GOD TE NADEREN. Elke priester kreeg van af toen toegang tot de ark des verbonds waar God tussen de cherubs verbleef. Dit is het meest spectaculaire nieuws van de Bijbel: Als u toetreedt tot het heilige, met anderen woorden als u zich afscheidt van al het in uw besef onheilige, mag u direkt en onmiddellijk tot de allerhoogste God naderen. Dat voorrecht heeft Christus voor u verworven: het is zelfs gratis, want Hij heeft de prijs betaald. Mijn tip voor u speciaal is: benut vlijtig dit recht. Zoek elke dag uw Schepper en ga telkens bij Hem op audiëntie. U heeft er geen idee van hoezeer God naar u verlangt. Door slechts één wilsstap te doen naar God nadert u tot Hem en zal Hij tot u naderen. Ik wens u alle goeds bij het ontwikkelen van een persoonlijk relatie met God.

Geniet van de prachtige herfstkleurencombinatie!

F.O. 26-9-2002

terug