Het Lam

 

Glorie voor het Lam,

de Zoon van God die kwam

Het oordeel droeg Hij geheel vrijwillig

was tot het einde vol liefde en gewillig

 

Christus werk is zo perfekt

ook mij heeft Hij opgewekt

uit mijn geestelijke dood

nu leef ik door zijn brood

 

Hij kwam door mijn deur

is nu mijn topadviseur

Zijn vrede is als een vloed

met affectie als een gloed

 

Christus als Gods kampioen

verwierf eeuwige roem

Ik vind Hem zo uniek

mijn hart vult Hij met muziek

 

Trouw tot de dood was Hij

met moordenaars aan zijn zij

riep hij met luider stem

Vader, God, vergeef het hen

 

''t Is volbracht''

klonk zijn luide kreet

plots werd het nacht

hoe intens Hij leed

Zijn offer was volmaakt

dat heeft mijn hart geraakt

God gaf de hoogste eer

aan deze Koning en Heer

F.O. 1-6-2000

terug