Heel

lieve vriend of vriendin,

hij bemint

hij bidt

hij werkt

hij gelooft

hij kijkt

hij lacht

hij mediteert

hij luistert

hij treurt

hij hoopt

hij dankt

met heel z'n hart

want ieder mens

is zijn passie

passievuur in geur en fleur

F.O. 1-2-2004

terug