Goud is goud

flonkerendgouden stralen

Goud verandert niet. Je kunt erop slaan met een ijzeren hamer of onderdompelen in zoutzuur. Je mag het in een heet vuur stoppen. De kwaliteit en het karakter veranderen niet, het is en blijft goud. Hooguit verdwijnen in het vuur wat onzuiverheden die aan gedelfd goud kleven. In wezen blijft het zoals het is: goudgeel goud. Zo is het ook met het leven, de liefde en wijsheid van Jezus Christus. Die zijn onaantastbaar gebleken door de eeuwen heen, ja hebben eeuwigheidsdimensie en hebben hun weg gevonden in het leven van talloze mensen. Jezus raadt mensen aan dit onvergankelijke goud van Hem te kopen, dat in het vuur gelouterd is. Dat maakt echt rijk. Openb 3:18. Ziet u al de glans van dit goud: de vrede Gods die alle verstand te bovengaat, een onaantastbare geestelijke relatie met God als uw Vader, een scherp inzicht in de behoeften van uw medemens, een onuitblusbare geestdrift en affectie voor al het goede, echte en edele, kortom een inhoudsrijk leven vol voldoening? Dit wordt uw deel als u volgens een daaropvolgend vers in Openb. 3:20 de deur van uw hart en geest opent en Jezus Christus en God toelaat en dagelijks leert maaltijd met Hen te houden. Het daaropvolgende vers is adembenemend: Christus nodigt u uit een overwinnaar te worden, zoals Hij overwonnen heeft en wil zijn gezag met u delen op de troon naast Hem. Welk een gigantische uitnodiging! Nog nooit heb ik een machthebber in bijv Afrika of elders zoiets vrijwillig zien doen. Macht wordt niet gedeeld, er wordt continu en permanent in de wereld om gevochten. Welk een indrukwekkende uitzondering vormt Jezus Christus alleen al op dit punt!

welk een schitterend goudgekleurde ambiance!

terug