Gegeven,

lieve vriend of vriendin,

om te geven

geholpen om te helpen

vergeven om te vergeven

getroost om te troosten

bemind om te beminnen

onderwezen om te onderwijzen

verkwikt om te verkwikken

bemoedigd om te bemoedigen

Uw wil geschiede gelijk in de Hemel, alzo ook op de aarde

F.O. 20-10-03

terug