Geef ruimte,

lieve vriend(in),

in uw innerlijk aan de eeuwige stille Liefde als machtigste emotie, die alle andere emoties "opeet" en in zich opneemt. Die Liefde, met als eeuwige kern MEDEDOGEN, is onder de deugden, als een koningsarend tussen de overige vogels, hoog zwevend boven alle vergankelijkheid, grenzen en zonde. Bekijk eens uw stralende toekomst en nieuwe wezen in 1 Cor. 13. Dit wordt uw deel door volhardende beoefening van stilheid en vertrouwen op de smalle weg ten LEVEN. U kunt rekenen op mijn onvoorwaardelijke steun. Warme groeten met passie en plezier.

In opdracht geschilderd door mevr. B. Doornenbal: bekijk de volwassen arend die zijn jong, op de rug dragend, leert vliegen.

F.O. 22-2-2003

terug