Gebed als levensadem

lieve vriend of vriendin,

 

bidden brengt het heil

bidden als beoefenen van Liefde

brengt mij in kontakt

ver weg van al wat griefde

 

weest stil en luistert

naar de Liefde die fluistert:

wees een dienaar van het Licht

wees gedreven door liefdevol inzicht

 

laat je niet misleiden

door duizend en één stem

laat je liever leiden

door de Geest van Hem

 

bidden is de Weg

al wat ik adviserend zeg:

bidden is de Hemel

en brengt je boven het gewemel

 

bid met je hart, verlies jezelf, leef Zijn Stem

F.O. 29-9-2005