Fort Knox

Al het economisch goud van de USA wordt bewaard in Fort Knox. Er liggen daar vele duizenden gouden broodjes. Geen gewoon mens komt er binnen. Zelfs de president van de USA heeft er geen automatisch toegangsrecht toe. De gigantische voorraad gouden broodjes is ontoegankelijk, onbereikbaar en wordt zwaar bewaakt met de meest moderne wapens en elektronica. Wie toch een poging waagt binnen te komen om een gouden broodje te bemachtigen, wordt vroegtijdig uitgeschakeld. Hoe denkt u binnen te komen in de enorme arsenalen van de wijsheid van God? Het antwoord is eenvoudig: door het opofferen van het Ik. Het ego met zijn eigen belangen staat in de weg en komt de controleposten niet levend voorbij. Geen mens kan God zien en "voor zichzelf" blijven leven. Is het toeval dat de weg naar de boom des levens bewaakt wordt door cherubs met het flikkerende zwaard, dat zich heen en weer beweegt? Gen. 3:24. Dus:

1. Scheidt u af van het Ik-leven met zijn vele eigenbelangen: een klein offer, dat betaald moet worden.

2. Leer stilheid en vertrouwen oefenen en te wachten tot God u de toegang geeft tot Zijn wijsheid in uw hart: de ware eeuwige levensschat.

3.  Dien anderen geestdriftig en onbaatzuchtig met wat u heeft ontvangen en gevonden.

De bunkers met gouden broodjes van Fort Knox in volle glorie:

achter elk uitkijkraam staat permanent "iets" op wacht

over 's werelds grootst denkbare schat in de immense kelders.

terug