Eeuwige rechten

Er bestaan indrukwekkende eeuwige rechten, die Jezus Christus, de Zoon van God, voor jou heeft verworven. Die zijn o.a.: het recht op eeuwige vergeving van zonden, het recht op eeuwig leven en eeuwige communicatie met God, het recht om een nieuwe schepping te zijn, het recht om te leven als meer dan overwinnaar, het recht om de vrede Gods te kennen die alle verstand te boven gaat, het recht om te eten van de boom des levens en van het verborgen manna, het recht om deel te hebben aan het Koninkrijk der hemelen, het recht om het hart van God te kennen, het recht om door de Geest geleid te worden, het recht deel te krijgen aan goddellijke natuur en alle vruchten van de Geest, het recht om eeuwig plezier te hebben in en met God en Hem alleen te aanbidden, het recht om gezag met Christus uit te oefenen, het recht om volmaakt te zijn, zoals onze Hemelse Vader volmaakt is, het recht op een verloste geest, een bevrijde ziel en een verheerlijkt lichaam, het recht om de behoeften van je medemensen in liefde te doorzien en het recht op een individuele schat om ze daarmee te verrijken. Dit zijn spirituele, eeuwige rechten voor elk mens, gefundeerd op de Bijbel, Gods liefdesbrief aan jou en mij.

 

Deze rechten, die oneindig veel verder gaan dan de tora, sharia, humanaria, politicaria, democratische of mensenrechten, zijn gewaarborgd door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Krijg dus zicht op jouw blijvende, geestelijke rechtspositie in het hier en nu. Steeds meer mensen zijn in deze wankele tijden op zoek naar een dieper leven en willen doordringen tot de kern ervan. Als jouw of mijn lichaam morgen ophoudt en doodgaat, wat blijft bij ons, wat gaat met ons mee? Wat zijn blijvende rechten en waarden? Wij blijken soms tijdelijk gescheiden van de bron, maar ontdekken steeds meer en vaker in wezen en in essentie allen één te zijn in God, de kernwaarde van het allesomvattende bestaan.

F.O. 14-05-2012