Een immens voorrecht,

lieve vriend(in),

is het toegang te hebben tot de stille, stralende en creatieve kracht van het licht van God, elk moment in het hier en nu. Zoek die in uw diepste wezen en los dan eerst uw eigen problemen op. Daarna staat u in de vrijheid om anderen terzijde te staan. Er is zoveel nood, er zijn vele misverstanden met geen gebrek aan miscommunicatie tussen mensen die tegenover elkaar staan. De kunst is het om onbevooroordeeld te kunnen luisteren naar anderen met de enige intentie hen uit hun misère te helpen. Mag ik u vandaag uitnodigen de waarheid lief te hebben en te doen, want "wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn". Joh. 3:21. Een prachtige kwalificatie: in God verricht d.w.z. onbaatzuchtig, vrijwillig en liefdevol. Warme groeten met passie en plezier.

Even boven ademhalen in het licht

F.O. 21-1-2003

terug