Draconische maatregelen,

lieve vriend(in),

zijn nodig om deze wereld en mensheid te redden. Daarvoor deinst iedere politieke leider nu terug als voor een verzengend vuur. Kijk naar de resultaten van de conferenties in Rio, Kyoto, Johannesburg en die nog zullen komen. Waarom? Geen enkele huidige politiek wil deze ingrijpende maatregelen doorvoeren wegens te hoge vermeende kosten, n.l. de opoffering van elk persoonlijk eigen en deelbelang als oorzaak van de gigantische zelfverrijking en onevenwichtige verdeling van toegankelijkheid tot materiŽle en immateriŽle middelen. Daarom is het wachten op een onafhankelijke supramondiale wereldregering. In de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel vindt u die: het nieuwe Jeruzalem, dat van boven uit de hemel neerdaalt. Dat Jeruzalem wordt gevormd door een verzameling van onbaatzuchtige, politiek onafhankelijke, spirituele leiders, gedreven door edele liefdevolle motieven onder regie van de wijsheid van de Allerhoogste. Die zullen, als zonen en dochters van God, de totale mensheid leren daadwerkelijk in het Licht te leven, zoals Hij in het licht is. 1 Joh.1:7. Dat leidt uiteindelijk tot de gewenste vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarnaar m.i. iedereen latent uitziet en hunkert. Vriendelijke groeten met passie en plezier.

oud en wijdvertakt: ideaal beeld van een wijze.

F.O. 20-10-2002

terug