Dorst,

lieve vriend(in),

een intense, alles opzuigende en uitzuigende, hete diepe dorst en smachtend verlangen naar echtheid en licht wens ik u vandaag toe. God is letterlijk vol van alles wat u nodig heeft: liefde, wijsheid, vrede, goedheid, vreugde, echtheid, waarheid, enz. Het is slechts een kwestie van innerlijke dorst hoeveel en wat u ontvangt. Alles ligt voor u klaar. Mag ik u voorlezen: "Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet." Openb. 21:6b. Die bron is oneindig diep en niet leeg te drinken. Geheel gratis voor u is het water des levens, het licht des levens, het woord des levens, enz. en de oorsprong daarvan zit in uw diepste kern. Het is Gods passie speciaal uw specifieke dorst te lessen, al uw niet-ego verlangens te vervullen en dat type water u te geven. Maak uzelf  leeg, word arm en stil. Laat uw ego en bewondering voor vergankelijke materiŽle zaken in rook opgaan. Vergeet het verleden en ga nu drinken. Krijg dorst, groei in dorst tot uw verlangen u dag en nacht aan God doet plakken om Hem proberen leeg te drinken. Hij is zo gigantisch overvol dat u en de mensheid dat na 1000 eeuwigheden nog niet lukt. Lieve mensen, een nieuwe stille revolutie is bezig, overal ter wereld, zonder wapens en zonder bommentuig. Zorg dat u erbij komt. Sluit u aan. Nu ontstaan de overwinnaars en echte kampioenen. De eeuwige Liefde overwint alle duistere krachten. Meld u aan in de absolute stilheid. Laat God u gigantisch vullen in uw gigantische dorst. Vergeet de rest. Warme groeten met passie en plezier.

een heet dampende bron van levend water die nooit leeg raakt

F.O. 15-12-2002

terug