Dienaar-Koningen

En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn

en zijn dienstknechten zullen Hem vereren,

en zij zullen zijn aangezicht zien

 en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.

 

En er zal geen nacht meer zijn

en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon nodig,

 want de Here God zal hen verlichten

en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

 Openb. 22: 3-5

terug