Die laatste kreet,

verscheurt mijn hart

en maakt me stil

vult mijn ogen vol

en buigt mijn wil

 

Op het kruis

klonk die doordringende schreeuw

van het Lam en de triomferende Leeuw

Die grandioze overwinningskreet

doordringt mij in Zijn diepe leed

 

Die laatste kreet

klinkt nog als echo door

in mijn innerlijk gehoor

als mengeling van droef en blij

o God, wat raakt dit mij!

 

Die kruistriomf

mag ik nu meebeleven

uit de dood opstaan

en zegevierend leven

 

F.O. 30-10-2002

terug