De weduwe!

Lieve vriend(in),

Christus kijkt met aandacht in de tempel naar allen die een geldoffer brengen. Marc. 12:41-44. Plots ziet hij een weduwe die van haar armoede "alles" geeft. Hem alleen valt dat op en Hij roemt haar: "zij gaf het meest van allen". Onopvallend vertrok ze weer, maar Christus had haar gezien en zette haar op de kaart. Ze is vereeuwigd. Samengevat:

1. Ze ging naar de tempel.

2. Ze gaf in stilheid alles aan God.

3. Ze verwierf een eeuwige naam.

Wie zag en schatte deze weduwe op haar juiste waarde?

Warme groeten met passie en plezier!

Bewonder met mij de bloem genoemd: de tranen van de weduwe.

F.O. 11-5-2003

terug