De ultieme reiniging

lieve vriend of vriendin,

 

het reinigingsmiddel bij uitstek voor jouw ziel

heet

het lijden van Christus

 

er bestaat geen probater middel tegen

een veelvoud van onhebbelijkheden

waarmee we van nature behept zijn

 

Daarom zou je echt moeten juichen en jubelen

als je in aanraking komt met het vuur van de Geest

en je innerlijk in brand staat

 

Daarom zegt Jesaja:

 Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.

Jesaja 43: 2b

alleen de onzuivere bestanddelen in je ziel verdwijnen door het vuur

 

geef in jouw lijden je ziel zonder voorbehoud over aan de trouwe Schepper en let op Zijn uitkomst

 

F.O. 31-1-2006