De grote Paradox wet

 

Wie rijk is van geest, is arm, wie arm is van geest, is rijk. Wat betekent rijk van geest anders dan denken

 iets te hebben, denken iets te weten en denken iets te zijn, los van God.

 Arm van geest houdt het besef in niets te hebben, niets te weten en ook niets te zijn zonder Godsbewustzijn.

 Want: 1. de veronderstelde rijkdom van vergankelijke dingen, zoals materiŽle zaken en kennis,

 is een illusie: het verzamelen ervan voor zichzelf is lucht: het diepste innerlijk ontvangt

 geen blijvende voldoening of bevrediging. Never en Nooit! Kent u de uitdrukking: "Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak?"

 Men blijft met een onvervuld "innerlijk gat" steeds op jacht en vindt "het" nooit. Het vuur van de begeerte

 blijft onverzadigd doorbranden, want het is nooit genoeg. De begeerten liegen continu.

 2. Christus heeft een andere rijkdom die past in dat "onvervulde gat": een blijvende en zelfs eeuwige schat,

 nl. van liefde, licht, inzicht, wijsheid en zijn volheid. Hoe wordt die rijkdom uw deel?

 Zeer eenvoudig: door dagelijks uw geest arm, stil en leeg te maken: de innerlijke gehechtheid aan vergankelijke zaken

 en aan uw ego dient u met de grootst mogelijke radikaalheid los te laten en u in vurig verlangen te richten op God

 en Zijn bewustzijn in uw eigen kern. U zult dan verbaasd zijn hoe de eeuwige Schepper

 met zijn rijkdommen naar u toesnelt. Mocht u voldoende teleurstelling met uw eigen veronderstelde

 rijkdom hebben ervaren, nodig ik u van harte uit dit innerlijke pad naar de echte rijkdom

 in te slaan en nooit meer achterom te zien of terug te keren.

 Dat is de kerngedachte van mijn site: speciaal u die dit leest in verbinding brengen met de onuitputtelijke

 eeuwige schat van Christus incl. een nieuwe kijk op God, uzelf en uw medemensen in de wereld om u heen.

het lege wiel beweegt doorcontinue wateraanvoer

 

Vergeet ook s.v.p. nooit: de gezindheid of innerlijke keuze van uw hart is oneindig belangrijker

 voor God dan wat u doet of heeft gedaan. Hij heeft alle fouten die u in het verleden heeft gemaakt,

 nu nog maakt en toekomstig zult maken bij voorbaat al vergeven, maar Hij staat volledig machteloos

 als uw hart blijft hangen aan de vergankelijkheid en aan uw ego. Word daarom arm van geest,

 dan is volgens de eerste prachtige en unieke uitspraak van Christus in de z.g.n. Bergrede, het Koninkrijk der hemelen

 van en voor u: d.w.z. God en zijn volheid maken zich aan u bekend en staan u

 dag en nacht ter beschikking. Grijp dus in het hier en nu deze eeuwige rijkdom.

Joh 3:16

achter het kruis glinstert het eeuwige licht van vergeving, inzicht en genezende troost.

F.O. 28-12-2002

terug