Vrijheid, gelijkheid en broederschap

waren de idealen van de Franse revolutie en gebaseerd op het leven van Christus. De toenmalige chaos in Europa dreef de "pilgrimfathers'', vervuld van deze idealen, naar de andere kant van de oceaan om hiermee een nieuwe wereld(orde) te starten. Maar wat bleek alras en wat kent ieder als het uiteindelijke resultaat? Met de pioniers stierven de idealen en de mensheid ook nu gaat, na talrijke revoluties, nog gebukt onder allerlei vormen van ongelijkheid, discriminatie en vijandschap met als climax 11 september 2001. Schrijnende en tragische gevallen vullen regelmatig het nieuws. Wat is er af en toe een immense mentale blindheid. Bestaat er toch hoop dat deze kringloop ooit wordt doorbroken? M.i. nu: wel op het individuele vlak, niet in een duurzaam samenwerkingsverband van mensen. Spiritueel dienstbaar leiderschap ontbreekt. Telkens duiken uitbuiting, machtsmisbruik en manipulatie op, die de idealen verdringen. De macht van het kwaad, afkomstig van het ego, is enorm. Men denkt snel in "Wij en Zij" verhoudingen. Is het bijv. niet ongekend schrijnend dat in BraziliŽ 5% van de bevolking over 80% van de gigantische rijkdommen aldaar beschikt? Welk een ongelijkheid!  Pas op de nieuwe aarde onder een altruÔstische regering worden deze drie grote, goede idealen daadwerkelijk op grote schaal zichtbaar, want telkens valt de mensheid hier in dezelfde foute denkpatronen. De oude slang spreekt nog steeds en de zelfzucht onder leiders is enorm. Mandela is heden ten dage een prachtige uitzondering. Hoopvol zie ik met vele kansarmen echter uit naar een spirituele revolutie van de gehele mensheid, waar het egocentrische denken, als alleen op zichzelf gericht, zijn graf vindt en het creatieve, inzichts- en liefdevolle denken uitspruit. Meld u nu vast aan voor de universele kosmische broederschap met Christus als representant en bezitter van echte mentale vrijheid en gelijkheid. Word een discipel van Hem en laat Hij u onderrichten.

F.O. 24-8-2002

terug