Lieve vriend(in),

"Verlos ons van de boze", luidt een korte zin uit het Onze Vader. Die vraag van Jezus aan zijn hemelse Vader is nog even actueel als 2000 jaar geleden.

1. Wie is de boze anders dan de macht van de duisternis en leugen, die ontkracht wordt door het licht en de wijsheid van het hoogste bewustzijn.

2. Elk van ons komt regelmatig voor de keuze: laat ik die boze toe actief te worden via mijn gedachten, stem c.q. daden of niet.

3. Leer door de liefdevolle wijsheid van Christus de boze te overwinnen. Blijf bovenal steeds en in alle omstandigheden vriendelijk.

Warme groeten met passie en plezier.

Overwin het kwade door het goede.

F.O. 14-3-2003

terug