De beste bewustzijnsplek,

lieve vriend(in),

waar u en ik kunnen vertoeven lees ik u vandaag voor. "En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn (het nieuwe Jeruzalem) en Zijn dienstknechten zullen Hem (alleen) vereren en zij zullen Zijn aangezicht zien en Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht van de zon nodig, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden." Openb. 22: 3b-5. Dit is de hoogste levensbestemming, waarvoor een mens kan kiezen. Mag ik u uitnodigen uw verlangen naar waarheid en echtheid om te zetten in een radikale beslissing u uit te strekken naar dit eeuwig dienstbare individuele prinsendom en gemeenschappelijke koningschap. Dat begint reeds hier en nu, terwijl u met beide benen op de grond staat in deze wereld met zovele behoeftige mensen. Zij (de geestelijk nieuwe creaties) zijn immers geschied. Openb. 21:6. Het is alleen een kwestie van uw en mijn dorst en bewustwording van Godsbewustzijn. Veel succes op weg naar uw ultieme doel en droom: de kristalheldere diamant. Warme groeten met passie en plezier.

Godsbewustzijn ten top.

F.O. 1-11-2002

terug