Het creatieve denken (volgens 1 Joh.1)

ontwikkelt zich via 1. de korte pioniersfase (bekering) met explosie van idealen, initiatieven en nieuwe doelen (visie), vervolgens 2. na een lange stagiaire fase (transformatie/metamorfose van het "Ik" naar "Nieuwe Zelf") met allerlei meer of minder geslaagde acties: ondernemingen, studies, plannen incl foutenanalyse (vergeving, reiniging, zelfkennis) naar tenslotte 3. de eeuwig creatieve fase (affectie, inzicht, perfektie) met mentale onafhankelijkheid en vrijheid (ieder is souverein in zijn diepste Zelf). Geen nadruk op functie, titel of status t.g.v. egobezit:"hebben en weten" (kil, harteloos management, regel- en wetgeving, gerichtheid op winstcijfers), sterke weerstanden oproepend door het egocentrisch karakter (onvrije rups, het wordt ervaren als manipulatie: "Jij moet doen wat ik zeg"), dat juist in de stagiaire fase losgelaten had moeten worden (woestijn, dal des doods, kruisiging van het Ego). Meer toetsing op functionaliteit en authenticiteit(het hogere zijn, echtheid, altruϊsme, vrijheid, etc.) en minder op haalbaarheid (de begeerte van individuen wil soms de gekste dingen). Na dit proces van discipline, reproductie en gehoorzaamheid (volharding, moeite) als smalle individuele weg, ontstaat min of meer vanzelf het nieuwe creatieve, associatieve tempeldenken (vrije vlinder), als innerlijk gezag (creatief goddellijk bewustzijn) met ondersteunende aanvulling van elkaar (vriendschap) en niet elkaar de loef willen afsteken (concurrentie): door vertrouwelijke communicatie naar co÷peratie (samenwerking, eenheid). Naar analogie van de kolibrie zou ieder in dit herscheppingsproces (verlossing, bevrijding van de dominantie van de Egobegeerten) op zoek moeten gaan naar en vertrouwen moeten schenken aan het goede wezen en de honingzoete positieve kern (Godheid met: stilheid, wijsheid, reinheid, barmhartigheid, gerechtigheid, enz.) in zichzelf en de schepselen. Dus steeds minder regels opstellen en opleggen (minder overtredingen, minder controle) en steeds meer vertrouwen schenken aan de altoos groeiende persoonlijke creativiteit (Geest des levens) en daaruit voortvloeiende samenwerking (team Spirit). Dit ideaal is uiteindelijk het transparant heldere diamant denken (creatief maar hard en streng) uit Openb. 21:11, afgeleid van en gestuurd door het allerhoogste vocale, visuele en auditieve bewustzijn.

een toonbeeld van kernconcentratie

sta zˇ bewust stil bij de honingzoete kern (God als essentie) in schepsels en schepselen.

F.O. 2-2-2003

terug