Confrontatie,

lieve vriend(in),

Jezus zocht in bepaalde situaties bewuste confrontatie met zijn dierbaarste vrienden en medemensen. Dat deed Hij met slechts één doel: zijn liefste vriend(in) de ogen openen voor de geestelijke werkelijkheid en denkwijze. De Bijbel noemt dit de beoogde en noodzakelijke scheiding tussen ziel (psyche) en geest (pneuma) uit Hebr.4:12. Christus spreekt ook nu nog het levende, krachtige en scherpe woord van God als tweesnijdend scherp zwaard, niet om te doden, maar om die scheiding te bewerken. Openb. 1:16. Drie voorbeelden:

1. Maria, zijn fysieke moeder: "door uw ziel zal een zwaard gaan". Luc.2:35.

2. Petrus, zijn uitverkoren apostel: "Ga weg, achter mij, satan, jij denkt niet geestelijk (pneuma), maar menselijk (psyche)". Matth.16:23.

3. Na de opstanding tegen Petrus: "Indien Ik wil,....., wat gaat het u aan?" Joh.21:22.

Dat waren rake en drastische opmerkingen, die hard aangekwamen. Dit deed afschuwelijke pijn. Ook voor jou en mij geldt: trek je niet terug in een slachtofferrol bij zo'n plotselinge en onverwachte confrontatie en vlucht niet weg in angst wanneer dit je overkomt. Laat je innerlijk verzet en lagere ego-denken s.v.p. los. Word bevrijd door beoefening van bewuste overgave aan je hoogste mentale bewustzijn: de ineigen Schepper. Leer het verzet los te laten door heel concreet te zeggen: "Hemelse Vader, ik dank U voor deze ervaring en kennismaking met het diepe innerlijke verzet in mij tegen de waarheid van het licht." Voel jezelf vooral niet veroordeeld. Jijzelf bent niet het verzet. Identificeer je er dus niet mee, maar identificeer je met het Licht van Christus: liefdevol inzicht vol warmte en vergeving. Ook al voel je dat niet op dat moment. Je treedt op die manier steeds verder de hemelse sfeer en denkwijze van het Koninkrijk der hemelen binnen. Je ziel en geest krijgen ieder hun juiste plaats en funktie. Je verwerft stilheid, balans en gezag met liefdevol inzicht in situaties en behoeften van je naaste. Je wordt een waardevol en dienstvaardig mens, die inzicht heeft in de situatie. Onthoud dus: er zijn twee denkwijzen en sferen: die van de ziel (opstandige onrustige ego-denken) en die van de geest (liefdevol stille licht-denken). Veel succes gewenst bij het pijnlijk doorleven van deze voor ieder mens noodzakelijke innerlijke scheiding, die afhankelijk van je mede- of tegenwerking korter of langer duurt. Jezus Christus is de absolute Meester op dit gebied. In Openb. 2 en 3 is Hij ongekend confronterend met enkele engelen van Zijn 7 Gemeenten. Hij had ze zo intens lief dat Hij ze de waarheid aanreikte en ze niet overliet aan zichzelf en aan illusies.

Vergeet nooit: in jouw ziel leeft een dierentuin vol verzet, onrust en oppositie van sissende listige slangen en brullende brutale leeuwen tot krijsende angstige apen. Die heb ik in mijn lange onderwijservaring dagelijks in mijn klassen extern en intern ontmoet. Identificeer je in alle wisselende omstandigheden van het leven met niet één van hen. Leef in permanente en dankbare overgave aan het fabelachtige en schitterende levenslicht van Christus. Veel passie en plezier daarmee toegewenst.

If you can read this, you're visiting without a Java-savvy browser. This page requires a Java-savvy browser. Get one!

het kruis als bevrijdend zwaard schept de stralende zon

8-6-2003

terug