Claus,

de prinsgemaal, overleed gisterenavond. Een bijzonder aardige, humorvolle en integere man ging heen en verliet het tijdelijk aardse leven. Reeds lang streed hij een verloren strijd. Mijn medeleven gaat uit naar de koningin en haar kinderen. Lieve vriend(in), mag ik tijdens dit droeve moment iets aanreiken van mijn beste vriend Jezus Christus: Hij legde zijn rechterhand op mij (evangelist Johannes, Openb 1:17,18) en zei: "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk". Mogen deze woorden ons allen troosten, bijzonder de nabestaanden van prins Claus. Laten we diep in de vurige, liefdevolle ogen van Christus kijken die de dood heeft overwonnen.(vers 15). Jezus zegt verder: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven." Joh.11:25,26. Een echte troost, waarin we mogen geloven. Warme groeten.

een leuke foto om de prins te herinneren!

F.O. 7-10-2002

terug