Bewondering,

Jouw onuitblusbare ijver bewonder ik

je onuitblusbare toewijding

en je onuitblusbare liefde

niet je huis

ook niet je geld

niet je bezit

m'n passie is je ziel

die zo goed beviel

de sterren in je blik

 en je ijverige handen

doen mij branden

F.O. 5-10-03

terug