Bevrijding,

lieve vriend(in),

van Onliefde in zijn gehele wezen en alle uitingen tot het feitelijk bezit van pure, onbaatzuchtige Liefde. Zie hier het evangelie van Christus in één zin voor elk mens. Laat dus de Onliefde los, ontdoe u van haar en laat u doorgloeien door de Liefde zelf. Raak geϊnteresseerd in het wel en wee van de mensen om u heen. Iedereen hunkert naar een blijk van medeleven, een complimentje, een uitgestrekte hand en een warm goed woord. Verrijk uzelf door anderen te verrijken. Laat u niet leven door uw lagere lusten en  hebzuchtige begeerten , maar ga leven en initiatieven ontplooien in de Liefde. Onliefde zoekt zichzelf, Liefde zoekt zichzelf niet. Daarom is er niets aanstotelijks in de Liefde. Wat zij denkt, zegt en doet treft doel en schept. U bent een creatief denkend, sprekend en handelend mens door de Liefde. Warme groeten met passie en plezier.

 

dienstbaar dweilen voor de spelers

F.O. 11-12-2002

terug