Je best doen versus het beste geven

      

                     je best doen uit plicht                   het beste geven uit geestdrift, affectie en inzicht

terug