Balk en splinter

Wat betekent:" Doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen." uit Matth.7:5?

Antwoord

Deel 1:

Wat is de balk? Vooropgesteld: het is geen pretje door het leven te gaan met een balk in eigen oog. Botsingen en valpartijen kunnen in die toestand niet uitblijven. Uitgebreide val- en botsingervaringen bezit ik op dit gebied. Wat stelt die balk anders voor dan harde vooroordelen en liefdeloze vooringenomenheid? Daarnaast maakt ergenis of nog erger kwaadheid over het gedrag van de ander mij blind en egocentrisch gevoelloos. Woede of toorn maakt mij mentaal blind.

Deel 2:

Wat is mijn oog? Dat is mijn hoogste visuele bewustzijn. De houten balk blokkeert en verengt dat oog. Daarom moet ik die blokkade opheffen om een scherpe blik/kijk/visie te krijgen op het probleem en de nood van mijn broeder.

Deel 3:

Wie is mijn broeder? Elk van de 6 miljard mensen op dit moment op aarde met geen verschil of innerlijke discriminatie tussen man of vrouw!

Wat is de splinter in zijn oog? Dat is het stekende gebrek aan inzicht in zijn visuele bewustzijn, waardoor hij gekweld wordt.

Advies: Laten wij van nu af aan mogen ontdekken door welk ontbrekend inzicht onze naaste/broeder gekweld wordt en hem daarvan afhelpen. Dus zelf, vrijgemaakt van ego- en balkharde oordelen, met Geestdrift en Affectie: Inzicht aanreiken aan elke broeder. Ziehier: een hoogverheven taak in dienst van de Allerhoogste.

terug