Authentiek

en onafhankelijk denken maakten prins Claus koninklijk en uniek. Niet op macht of invloed belust en plichtsgetrouw was hij op een natuurlijke manier zichzelf en door zijn humor en zelfspot geliefd bij velen, zo niet allen. Een prachtman om aan terug te denken. In de tijd van mijn computerbedrijf heb ik een tijdje gereden in een auto die volgens de BMW-dealer aan Claus had toebehoord. Die car was een leuke snelle blauwe rakker.

een schitterende dag om te herinneren

F.O. 10-10-2002

terug