Alle talen

lieve vriend of vriendin,

 

het Woord spreekt alle talen

in alle landen op deze aard

het Woord geeft zovele verhalen

Het heeft Zich geopenbaard

Liefde, vrede en wijsheid

zullen eens overwinnen

de Christuszon verdrijft de kilheid

en verlicht de zinnen

het bolletje past in het holletje

het vuur van onbeperkte duur

als repliek met veel muziek

in stralende zon als levensbron

het hart is vol

dankbaarheid

gevuld en bol

van lieflijkheid

F.O. 31-10-2004

 

terug