Absoluut vertrouwen,

lieve vriend(in),

zou ik elk mens graag willen leren verwerven. Absolute stilheid en absoluut vertrouwen zijn sinds het einde van mijn Rechtenstudie twee dagelijkse passies, ja elke seconde van de dag en nacht. De rest is n.l. vergankelijke illusie of illusoire vergankelijkheid. U "opent" n.l. de eeuwig onvergankelijke wereld van God, Christus en de Heilige Geest door absoluut vertrouwen in Hen en "sluit" die wereld door een microgram wantrouwen. Dat is in het kort de boodschap van de Bijbel in het Oude en in het Nieuwe Testament: het evangelie van Jezus Christus. "Wandelen in het licht, zoals Hij in het licht is", geeft communicatie en cohesie tussen mensen, overal en te allen tijde en leidt tot innerlijke vrijheid, gelijkheid en broederschap. Daarom is de hoogste missie: elk mens ter wereld leren "wandelen in het licht zoals Hij in het licht is". 1 Joh.1:7. Veel succes met de beoefening van absolute stilheid en absoluut vertrouwen. Warme groeten met passie en plezier.

Vermijd de rand van de afgrond!

F.O. 2-11-2002

terug