Wie heeft gelijk?

lieve vriend of vriendin,

 

wie heeft het bij het rechte eind

en zoekt steeds het gelijk

wie geeft geluk een schone kans

door een evenwichtig vergelijk

onthutst aanschouw ik een dodelijk gevaar

wat ligt hier en nu op de loer

zie ik soms de listige verderver daar

met z'n lasso en venijnige snoer

aanbid mij en ik geef je alle glans

hoor ik tot mij spreken

toch zie ik af van deze kans

weiger mijn nek in de strop te steken

telkens herhaalt de geschiedenis zich

in kleine en grote facetten

laat mij ontmaskeren in het licht

wat verdere groei wil beletten

wie blijft onwankelbaar in Gods rust

niet aangedaan door emoties

wie bemint Hem die de Vrede kust

als Koning over alle naties

in de stilheid zwijgen alle stemmen

van protest en zich verongelijkt voelen

de Levensbron laat zich niet remmen

want echte Liefde zal nooit bekoelen

F.O. 13-12-04