Waar zijn de idealen?

lieve vriend of vriendin,

kortstondig kleurrijk spektakel

 

Waar kan ik ze nog vinden

mensen met een ideaal

die geschiedenis schrijven

met een heel eigen verhaal

 

waar zijn de idealisten

mensen met zuivere moed

als onuitblusbare optimisten

geestdriftig met vurige gloed

 

wie wil echt zelf veranderen

pijn ondergaan van transformatie

samenwerkend met zovele anderen

als een nieuwe schepping en creatie

 

ruil idealen niet voor belangen

die je naar beneden trekken

blijf vurig het hoogste verlangen

dat je uit de dood zal opwekken

 

wie gaat de wildernis te lijf

ziet dorre woestijn als uitdaging

wie zegt met overtuiging: ik blijf

als anderen wijken voor de beproeving

 

een eeuwig welbehagen is je beloning

blijf trouw aan grootse idealen

zie op naar jouw grote Koning

hij brengt je in wonderschone zalen

 

F.O. 24-12-04