Vijand

lieve vriend of vriendin,

het steekt me niet

en maakt niet bitter

soms wat verdriet

van twee centiliter

in mij trillen zachte woorden

maar ze dringen niet door

er ontbreken lieflijke koorden

er ging iets mis en teloor

een muur van misverstanden

onbereikbaar en afgesloten

hoe kan vriendschap verzanden

tussen twee reis- en lotgenoten

een psychisch dilemma dook op

met barrières en gesloten deuren

wie wilde deze tragische flop

na momenten met zovele kleuren

verongelijkt en ontredderd

door verkeerde keuzen

ondoordacht en ongeletterd

opgejut door lege leuzen

bittere tonen

en nare klanken

mag ik mij verschonen

en ervoor bedanken

F.O. 4-5-2004

terug