Verwarring

lieve vriend of vriendin,

If you can read this, you're visiting without a Java-savvy browser. This page requires a Java-savvy browser. Get one!

 

in deze tijd van verwarring

schijnt een eeuwig licht

tussen angst en beklemming

zie ik een eindeloos vergezicht

 

geef je over aan vertrouwen

ook al dreigt er veel gevaar

blijf op Christus bouwen

ja word zijn heerlijkheid gewaar

 

in de stilheid van je wezen

straalt een blinkende morgenster

leer toch luisteren en lezen

want liefdevol inzicht is zeker

 

een grandioos lief licht

openbaart zich in jou

in Christus vriendelijk aangezicht

zie jij je bemind als man of vrouw

 

wat moet ik meer aandragen

om je tot troost te zijn

laat je door Christus aanraken

want Hij verandert water in wijn

 

F.O. 26-10-2004

 

terug