U

bent

als Opperrechter Ún Hoogste Wetgever Ún Opperkoning

de Veelkleurigste

spectrum

de Allerheerlijkste

de Lichtsnelle

de Grandioze

de Onpartijdige

de Allerzaligste

de Glorieuze

de Hoogheilige

de Reine

de Allerdiepste

de Magnifieke

de Perfecte

de Luisterende

de Koninklijke

de Unieke

de Triomferende

de Boeiende

de Sprekende

de Vrijgevige

de Alfa

de Allerhoogste

de Liefhebbende

de Lankmoedige

de Omega

de Bemoedigende

de Rechtvaardige

de Hoopvolle

de Alwijze

de Zegevierende

de Vreedzame

de Eenvoudige

de Troostende

de Majestueuze

de Algoede

de Amoureuze

de Ontfermende

de Verhevene

de Verborgene

de Soevereine

de Inspirerende

de Barmhartige

de Transparante

de Scheppende

de Spontane

de Alwetende

de Vergevende

de Zachtmoedige

de Waarachtige

de Autonome

de Nederige

de Alziende

de Fijngevoelige

de Getrouwe

de Alwerkzame

de Grenzeloze

de Eeuwige

de Onveranderlijke

de Humorvolle

de Stralende

de Onafhankelijke

de Scheppende

de Lachende

de Genadevolle

de Gestrenge

de Vredevolle

de Betrouwbare

de Stille

de Gevende

de Warme

de Vreugdevolle

de Alvrije

de Sterke

de voortdurend Nieuwe

de Allerzuiverste

de Loyale

de Genezende

de Liefderijkste

de Eenzame

de Almachtige

de Overwinnende

de Veelzijdige

de Vurigste

de Compassievolle

de Onveranderlijke

de Hoopvolle

de Eindeloze

de Passievolle

de Dienende

de Edelste

de Profeterende

de Harmonieuze

de wonderbare Raadgever

de bewezen Allerbeste

Dank U, U bent onze hemelse Vader, de God, die was, is en eeuwig zal zijn.

Lieve vriend of vriendin, doorzie je levensbestemming op aarde toen Christus zei:

"Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is". Matth 5:48.

spectrum

God bezit oneindig veel namen, hoorbare en onhoorbare,

 zichtbare en onzichtbare, waarneembare en onwaarneembare.

Jij verneemt God in je verstilde hart.

Leer op Hem wachten, s.v.p.

Zijn soevereine Majesteit maakt jouw bestaan volledig,

 compleet en zeer vruchtbaar

F.O. 13-9-2002/17-7-2013

terug