Boven op de berg

liefste vrienden,

Op de berg kom ik tot rust

daar in het licht is het goed toeven

de schitterende witheid vervult mijn diepste lust

niemand is daar in staat de ander te bedroeven

duif naar rechts

daar is een wijde horizon

met vrij uitzicht naar alle kanten

daar baad ik mij rondom in de zon

ver boven alle menselijke gedachten

Duif naar links

daar klinkt een lieflijke stem

die spreekt diep in mijn hart

in die stem ontmoet ik Hem

die troost bij verlies, dood en smart

duif naar rechts

 die stem klinkt door het gans heelal

en overtreft je stoutste fantasie

ik hoor Hem spreken overal

het getuigenis van Jezus is de geest van profetie

Duif naar links

die stem is genoeg en zal eeuwig klinken

open je oren en luister verbaasd

die stem brengt je tot danken en zingen

door zijn wijsheid leef je niet langer verdwaasd

 duif naar rechts

daar ter plekke heerst een eenheid

verdwijnt elke discriminatie

een plaats van pure wijsheid

met fellowship in plaats van separatie

Duif naar links

een smalle weg ligt ook voor jou naar dagelijks hogerop

bij elke stap leidt jouw supergids

hij baande de weg voor jou naar de hoogste top

waar het eeuwige plezieren is

duif naar rechts

zo vele lotgenoten ontmoet ik daar

in een schare van smetteloos wit

wij staan bereid en helemaal klaar

ieder daar is als het koningskind

Duif naar links

Dit is de permanente gemeenschap alias fellowship van bezielende Meesters

van de Allerzuiverste Wijsheid van de Geest,

die in een pioniersgeest levend als witte schaakpionnen begonnen, op het wereldtoneel

na zes opgaande en evenzo zes neergaande stadia gepromoveerd zijn

tot de vier graden van vrijheid in het zevende stadium van de witte DAME en

daarna elke vijandelijk aanval van zwarte stukken definitief, afdoende en overtuigend,

net als David met Goliath deed, vernietigen.

 

volgens Psalm 122: 7 en 8

Mijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here

Mijn hart is standvastig, ik vrees niet

terwijl ik met vreugde op mijn drie vijanden zie.

t Logo Affectie

Daarom jubelt mijn hart!!!

Louter de aller schoonste wijsheid blijf ik beminnen en haar bron, . . .

Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc 10-7-2011/25-6-2013