Luister

lieve vriend of vriendin,

 

Alle dingen om ons spreken een taal

ja elke zaak of wezen heeft z'n eigen verhaal

Staat je geest open om op te merken en te luisteren

kun je prachtige dingen om je heen horen fluisteren

De belangrijkste les die het leven je wil leren

is kleine en grote wonderen te zien en waarderen

Zo tonen speelse vogels de heerlijke vrijheid

als de ultieme wens van de totale mensheid

Elk wezen heeft z'n doel en kan je iets leren

ja zelfs je negatieve houding doen omkeren

Van arenden tot kolibries en door vele anderen

kan je inzicht verrijkend veranderen

Luister naar vogels hoe helder ze kunnen zingen

en snaren kunnen aanraken, diep van binnen

Laat je triestheid en tranen nu dan varen

leer zuiver geluk te verwerven en bewaren

Zonder dat een parel een mond heeft om te spreken

doet zijn schoonheid en glans vele dingen verbleken

In de diepte, ontstaan tussen onooglijke oesterschelpen

kan een blinkend parelsnoer je over een dood punt heen helpen

Ontdek de hogere dimensie achter de dingen

neem tijd na te denken en je te bezinnen

Kies om liefde en trouw in je hart toe te laten

het zal je medemensen veel en jezelf het meeste baten

Focus je dus op de Schepper van het leven

luister na wat Hij je in zijn Liefde wil leren en geven

In een eeuwigheid die al op aarde voor je begint

mag je een koningskind zijn, dat Hij zozeer bemint

F.O. april 1998

 

terug