Kontaktsleutel

U bezit de sleutel van het slot van uw hart. U bepaalt wat u toelaat in uw hart of niet. Met die kontaktsleutel kunt u kontakt krijgen met God die schuilt in uw diepste kern. Uw belangrijkste act op dit moment is op een rustige plaats tot Hem te naderen door bijv. uit te spreken: “Vader God, ik wil Uw schoonheid, sterkte, liefde en wijsheid leren zien, voelen, horen en kennen.” Neem daarom de eerste concrete stap naar de drieënige God, door de volgende simpele gebeden luid, langzaam en duidelijk en vooral van harte uit te spreken, terwijl u alleen met Hem bent. Maak uw hart een tempel van stilheid. Leer luisterend met God te spreken en zoek innerlijk kontakt met Hem. Besef dat Hij duizend keer liever met u communiceert dan andersom.

Heer Jezus Christus

U stierf aan het kruis

voor mijn bevrijding en genezing

Genees mijn gebrokenheid en verstrooidheid

maak mijn ziel heel.

Ik dank U oprecht daarvoor!

Vader God

U koestert een droom voor mij

en wilt Zichzelf met mij verbinden

Uzelf aan mij meedelen

Uzelf met mij verenigen

ja zelfs in mij wonen

als eeuwige goudschat

Ik dank U van harte daarvoor

met alles wat in mij is!

Heilige Geest

Ik heb nog geen of weinig besef van U

 maar ik open mij voor uw leiding in de vorm van

liefdevolle gedachten, inzichten en ideeën,

die U direkt of via anderen aan mij geeft.

Ik dank U oprecht voor die inspiratie!

 

Laat nu de woorden van deze gebeden op uw gemoed inwerken. Proef de geestelijke mogelijkheden in deze woorden. Leer om uw zintuigen naar binnen te keren. “Het Koninkrijk der hemelen is binnen in u” , zei Jezus in Lucas 17:21. In uw binnenste is dus de vindplaats. Daar is Hij, als Koning, u nabij, is met u en heeft u innig lief. Benut uw kontaktsleutel en open uw deur voor de Eeuwige Godheid, die u permanent en oneindig liefheeft!

Vanuit mijn grote bewondering en affectie voor Jezus Christus heb ik het volgende gedicht geschreven:

Christus

 Jezus, mijn held en koning

 is mijn vrede en beloning

Hij is genoeg voor mijn hart

en geneest de diepste smart

Ik prijs Jezus tot in eeuwigheid

Hij is mijn permanente heerlijkheid,

het antwoord op al mijn vragen

met Hem wil ik het eeuwig wagen

Jezus, maak mij produktief

zoals U, vol initiatief

Laat mij altijd uw werken doen

Ogen en Oren openen, zoals U toen

 

U bent de coach van mijn hart

geef me tips, ook U had smart

U bent de grandioze vorst

en lest mijn geestelijke dorst

Ik houd van U boven allen

U nimmer in zonde gevallen

was op het kruis vol vergeving

bent nu mijn echte beleving

 

Ik bewonder U in stilte,

U het einde van mijn kilte,

 als de warme zon van boven

blijf bij mij in de beproevingsoven

 

Vrij naar Openbaring 1:12-17

F.O. 10-1999

terug