Jouw basis

lieve vriend(in),

1. En van de grootste spirituele leraren, Meister Eckehart, leerde zijn toehoorders: Bezie jezelf zo arm, leeg en stil als toen je nog, ver voor je fysieke geboorte, slechts als gedachte bij God bestond. Hij zag begeerteloze stilheid van de ziel als opperste deugd, omdat God daardoor wordt aangezogen.

2. Elias Aslaksen, een zeer geestdriftige broeder, heeft gedurende zijn meer dan 80-jarige leven zijn vrienden telkens aangespoord geringe gedachten over zichzelf te koesteren en grote gedachten over God. Dat baseerde hij op: "God geeft de nederigen genade, maar de hoogmoedigen wederstaat Hij". Jac.4:6, 1 Petr.5:5.

3. Socrates beaamde dat hij wijs was, omdat hij als enige in Athene besefte, dat hij niets wist.

Ik hoop dat ook jij een coach en leraar vindt die je helpt jouw basis te vinden en daardoor het liefdevolle inzicht van de levende God.

Warme groeten met passie en plezier.

met twee zeilen gaat het beter

F.O. 7-7-03

terug