Heilig vuur

lieve vriend of vriendin,

'k verlang weer terug naar het vuur

dat vroeger iedereen bezielde

de bakker, dominee en naaste buur

het vuur waar iedereen voor knielde

Een koude wind voel ik nu overal

het draait alleen om geld en kil gewin

wat is dat toch een triest geval

niets anders dan geld heeft men in de zin

waar is de ontferming en warmte gebleven

wie geeft nog onbaatzuchtig om zijn naaste

waar is het passievolle dienen en geven

wie bemint in plaats van het ijdele haasten

het vuur brandt vol passie nog steeds

in reine zielen van schone adeldom

zij zijn volledig vrij van elke vrees

dat eeuwige vuur kent geen ouderdom

F.O. 9-3-2004

terug