Gods hoopvolle gedachten voor u!

Lieve vriend(in), graag wil ik u een kijkje geven in wat God over u denkt. Kijk eens naar Gods droom voor u persoonlijk!

Hij zegt:

"Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester: gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven." Dit zegt God via een beroemde profeet in Jeremia 29:11.

U mag dat geloven als betrouwbaar en op die basis uw hart voor Hem openen en uw geest in stilte op Hem richten. Daarom zegt God verder:

"dan zult u Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen"; vers 12

Daarna volgt:

"dan zult u Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij vraagt met uw hele hart", vers 13

Zo eenvoudig en waar! Geloof in deze waarheid en ga met mij opzoek naar deze fantastische God, de bron van alle liefde en wijsheid, die uw leven vernieuwt met nieuwe inzichten, sterkte, liefde en vrede.

Tenslotte volgt het goede nieuws in vers 14:

"Dan zal ik Mij door u laten vinden en in uw lot een keer brengen"

Na mijn herseninfarct in maart 1994 kwamen nog al wat rampen op mij af.  Tijdens die destructieve tijd zijn deze Bijbelse verzen grote inspiratiebronnen geweest. De levende God heeft werkelijk een keer in mijn lot gebracht. Dat wil Hij ook bij u.

Na die crisis schreef ik het volgende gedicht:

Altijd hoop

 Voelt u zich kapot en geheel verlaten,

bent u verslagen en in de steek gelaten?

Vergeet dan nooit: bij God is altijd hoop,

ga daarom niet voor uzelf op de loop!

 

Zijn alle deuren voor u op slot gegaan

ziet uw toekomst eruit als een pikzwarte baan?

Bedenk dan toch: er komt een nieuwe deur

die voor u opengaat tot nieuwe levensfleur

 

Bent u te uitgeput om te tranen

en merkt u alle levenskracht wegtanen?

Stel u open voor Gods hoopvolle gedachten

die u troosten en uw harde lot verzachten

 

Zit u vaak van ellende te snikken,

met een gevoel dat u bijna gaat stikken?

Pak de telefoon en bel iemand op

praat met een vriend of luister naar een goede mop

 

Kwam u terecht in een volledig isolement,

voelt u zich een nutteloos en slecht element?

Bedenk dan toch: u bent als mens heel uniek,

ookal voelt u zich verlaten en doodziek

 

Als u het helemaal niet meer ziet zitten

t liefst dag en nacht wilt liggen pitten

Zoek dan de echte Vriend, die u uit de put wil halen

bevrijdt u door Hem van alle nare verhalen

 

Als u uzelf in deze wereld bent verloren,

 zelfs de mooiste dingen u niet meer kunnen bekoren?

Bidt dan om een ontmoeting met de grote Trooster in uw hart

die u sterkt en geneest in ellende en diepe smart

 

F.O. jan 1998

terug