Geven,

lieve vriend(in),

zonder waarom's is goddellijk. Er is in uw hart een overvolle lichtstroom van gedachten en inzichten voor elke hulpbehoevende om u heen. Leef in, door en vanuit die stille stroom van pure liefde en inzicht, direkt ontspringend aan de troon van God en van het Lam. Dit is van eeuwigheid uw levensbestemming op aarde. Hiertoe werd u geboren. Reik deze hulpgevende lichtgedachten en inzichten aan een hulpbehoevende medemens aan. Het is uw ultieme levensopdracht en missie. Word vervuld met de tweelinggeest uit Jes. 11:2 van raad (advies) en sterkte. Veel geluk en mateloze "geefblijdschap" wens ik u toe. Warme groeten met passie en plezier.

idyllisch schoon en stralend

F.O. 12-11-2002

terug