Geluk is dat het jou lukt

Lieve vriend of vriendin,

 

jij bent geen mislukkeling

en geen loser

jij bent geen overkomeling

maar mag er zijn

 

jij geeft en wordt gegeven

jij draagt en wordt gedragen

jij bemint en wordt bemind

jouw geluk is dat het jou lukt

 

jouw wensen gaan in vervulling

jouw plannen slagen

jouw transformatie zet door

jouw geluk is dat het jou lukt

 

leef als een onverbeterlijke passiefist

 

F.O. 6-2-2005