Bevrijdende waarheid

lieve vriend of vriendin,

een landschap van wolken

niet via de pers of via derden

maar direct onder vier ogen

waarheid horen en met je spreken

in een toon van mededogen

 

in de omgang met de ander

worden fouten afgeleerd

groei ik door meer zelfkennis

wordt goed gedrag aangeleerd

 

ik sta open voor correctie

de ander ziet me beter dan ikzelf

leer ik luisteren en me voegen

op weg naar vreugdevolle perfectie

 

in openheid naar elkander

waarheid delen zonder schroom

smeedt een speciale band

zo groeit beider levensboom

 

een wonder van bevrijding

met eenvoud in oprechte waarheid

ervaar ik schone begeleiding

naar permanente vrijheid

F.O. 22-12-04