Aversie

lieve vriend of vriendin,

 

de beelden op t.v.

de verhalen in de kranten

maken me ziek

ik voel aversie

vijandschap, haat en geweld

naties die botsen

de vrede is geveld

ik moet kotsen

ik luister naar mijn ziel

en voel me misselijk

ik zie en hoor kinderen huilen

geboren in een rovershol

wie brengt de vrede terug

een paradijs op aarde

waar kinderen floreren

wie gaat ze liefde leren

alle rotzooi staat me tegen

ik voel me zelf ook rot

wie ontdekt de immense zegen

van de Allerhoogste God

F.O. 12-10-2004

 

terug